loader

Hírek

első mérföldkő

Foto

első mérföldkő

        1. mérföldkő                                          
 
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések pályázati felhívásra a Hód-Mezőgazda Zrt. és a Szegedi Tudományegyetem  2018.02.28. napon 2018-1.3.1-VKE-2018-00033 azonosító számon pályázatot  nyújtottak be „A lecitin újszerű alkalmazásának vizsgálata és a pálmazsír kiváltása hazai alapanyaggal nagytejű szarvasmarhák takarmányozásában, különös tekintettel a szaporodásbiológiai paraméterek javítására, valamint a funkcionális tej előállításának lehetőségei” címmel. Támogató 2018.09.18. napján kelt döntése alapján Kedvezményezettek a Pályázatban részletezett projektjavaslat megvalósítására 760 665 733 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból. A pályázat első mérföldköve 2019.11.14-én lezárult.
A mérföldkő első lépése a kísérlet során használandó tárgyi eszközök és kísérleti anyagok árversenyeztetése és beszerzése volt, amely rendben lezajlott. Ez idő alatt megtörtént a projektben résztvevő kollégák oktatása, feladatainak pontosítása, a kísérlet során használt dokumentációk kialakítása, adatgyűjtéshez használt szoftverek szinkronizálása, gyártó és takarmányozási receptúrák kialakítása, az első kísérleti takarmánykeverékek legyártása és a kísérlet helyszínére szállítása. A kísérleti és a kontroll csoportok, valamint a magcsoportok kialakítása is megtörtént. Napi rendszerességgel gyűjtöttük a tejtermelési és a szaporodásbiológiai adatokat. Heti rendszerességgel vettünk a csoportokból átlag tejmintát, amelyek beltartalmát vizsgáltuk, táblázatokba rendeztük. Heti rendszerességgel elvégeztük a termékenyített állatok ultrahangos vemhességvizsgálatát. Mindennap megtörtént az étvágyanalízis és a takarmány menedzsmenti feladatok ellátása.
Az összes begyűjtött adatot napi szinten rögzítettük a szoftverekbe illetve a kialakított egységes táblázatokba. Havi rendszerességgel megtörténtek a hivatalos termelésellenőrzések, az összes így kapott adat rögzítésre és elemzésre került. Szintén havi rendszerességgel megtörténtek a magcsoport egyedeinek a vérvétele és azok analizálása. A kiosztott takarmány (TMR) rendszeresen és szakszerűen mintázásra és analizálásra került, mind összetétel mind szerkezet szempontjából.
Szintén rendszeresen elvégeztük a csoportok kérődzés és bélsár monitoringját. Rendszeresen összehívtuk a projektmegbeszéléseket, amelyek során átbeszéltük a kapott eredményeket, javítottuk a felmerülő problémákat, finomítottuk a kísérleti adatgyűjtés rendszerét.
Az első mérföldkövet összesen négy blokkra (szakaszra) osztottuk, így gyakorlatilag négyszer sikerült összehasonlítanunk az „on top” etetés hatását nagyüzemi holstein-fríz tehén csoportoknál, amely során külön tudtuk kezelni végig, az elsőborjas és a többször ellett teheneket.
Az első mérföldkő során prioritást élvezett az elsődleges naturális mutatók vizsgálata, azaz a tejtermelés, tej beltartalmi paraméterek és vemhesülési mutatók. A nagyüzemi termelés által biztosított lehetőségek keretén belül minél objektívabb csoportok felállítása és adat elemzése. Nyilvánvalóvá vált, hogy a klasszikus kutató központoktól eltérően a nagy létszámú telepen nem végezhető statisztikailag is alátámasztható kísérlet. Ennek oka a folyamatos állat mozgások a csoportok között, valamint a nagy létszámú csoportokon belüli igen magas egyedi variancia szint. Ez a variancia szint a tejtermelés biológiai sajátosságai miatt nem csak makro szinten (csoporton belül), de mikro szinten (egyedi, napi értékek) is igen hullámzó. Így a kísérleti és kontrol csoportok között megbízhatóbb eredményt biztosít, a hosszabb idősoros adatok trend alapú összehasonlítása. Ugyancsak értékelhető eredményt adott egy-egy blokkon belüli szakaszok (dekádok) egymással való összevetése.
Az első mérföldkő során nyert adatok alapján határozottan kijelenthető, hogy a takarmány adagon felül alkalmazott lecitin pozitív hatással van a tejtermelésre. Ennek mértéke függ a laktáció számától (elsőborjas vagy többször ellett), a laktációs görbétől (laktáció eleje, közepe vagy vége), számszerűsítve a plusz 0,5 l/nap/tehén – 3,0 L/nap/tehén sávban mozgott. A tejzsír értékek már rövidtávon emelkednek a kísérleti csoportoknál, mind relatív, mind abszolút értékben. A tej fehérje értékek rövidtávon relatív értékben nem változnak, abszolút értékben a többlet tejtermeléssel összhangban nőnek. Kijelenthető, hogy a kísérleti csoportok többlet tejtermelése beltartalmi paraméterekben sehol nem romlott, egyes csoportoknál kisebb, más csoportoknál nagyobb mértékben javult.  Gazdasági szempontból a kísérleti csoportok magasabb perzisztenciája egyértelműen pozitív, ennek forintosítása a későbbiek feladata.
Az elért adatok egyértelműen jelezték, hogy a lecitinnek sokkal kedvezőbb hatása van az elsőborjas tehenek eredményeire. Rövid és hosszú idősoros elemzések is egyértelműsítették, hogy a kísérleti csoportok egyedei jobban vemhesültek a kontrol csoportokkal szemben. Ez mérhető volt ez ellés utáni első termékenyítések jobb vemhesülésében, valamint az összes termékenyítés, jobb vemhesülési arányában is. Megjegyzendő, hogy a sikeres vemhesüléshez szükséges termékenyítések száma is csökkent a kísérleti csoportoknál. Ez pedig maga után vonja a két ellés közötti idő lerövidülését, amely biológiai paraméter pénzügyileg is számszerűsíthető.  Az első mérföldkő zárásakor kijelenthető, hogy a kitűzött cél elérésre került. Az eredmények pozitívak, megfelelő alapot adnak a második mérföldkő elkezdéséhez.