loader

Ágazatok

Növénytermesztés

 


Növénytermesztési igazgatóságunk jelenleg mintegy 2500 ha szántó hasznosítását és művelését végzi. Szántó területeinkből mintegy 1300 ha jó vízgazdálkodású, makroelemekkel jól ellátott, magas humusztartalmú, réti csernozjom talaj. A Tiszához közeli 1200 ha nehezen művelhető, kötött öntés, illetve réti talaj. A Körös-Maros Nemzeti Park által felügyelt Kardoskúti puszta szomszédságában elterülő közel 300 ha-os szántó jelentős része lúgos kémhatású, foltokkal tarkított, gyenge termőképességű, szoloncsákos réti talaj. Mintegy 420 ha vízjogilag engedélyezett, öntözhető terület.

A csapadék-ellátottság igen szélsőséges. A csapadékszegény évjáratok száma gyakori, ilyenkor az évi  csapadék mennyisége nem éri el  a 400 mm-t, a nyári hőségnapok száma meghaladhatja a 30 napot. Előfordul azonban szélsőségesen csapadékos esztendő is, ekkor a csapadék mennyisége megközelíti az évi 900-1000 mm-t (például a 2010. évben 875 mm), ekkor sajnos jelentős belvízkárral kell számolni. Sőt, előfordul, hogy egy naptári éven belül a bőségesen csapadékos periódust jelentősen aszályos hónapok követik.


2001-ben és 2006-ban a társaság belvízelvezető és kettős hasznú csatornahálózatát korszerűsítettük.

A növénytermesztés kulcsfontosságú feladata megtermelni a saját állatállomány részére a jó minőségű szálas – és tömegtakarmányt. A nagy tejtermelésű tehenek, valamint növendék üszők takarmányozásához évente mintegy 15-20 ezer tonna kiváló minőségű kukorica szilázst és 8 ezer tonna lucerna, takarmányrozs, takarmánykeverék és nemesített takarmányfű szenázst kell betárolni. A tömegtakarmányokat saját fejlesztésű Hódmix márkanevű abrakkeverékekkel egészítjük ki, amelyek együttesen biztosítják a tehenek kiváló egészségi állapotát és így garantálják a 10 ezer liter körüli tejtermelést.

A takarmánynövények az összes szántóterületből 70-75 %-ot foglalnak el. Lucernából 550-600 ha, kukoricából 650-700 ha, takarmányrozsból, takarmányfűből és/vagy keverékből 600-650 ha az éves termőterület. Az ipari növények – búza, árpa, szója, napraforgó – 20 % körüli területrészt foglalnak el, míg vetőmag előállító területeink nagysága 5-10 % között mozog.